Implantologia

 

 Implantologia (nauka o wprowadzaniu sztucznych elementów do żywego organizmu) w stomatologii zajmuje się wprowadzaniem elementów zastępujących naturalny ząb pacjenta i w ten sposób umożliwia protetyczną odbudowę aparatu zębowego czyli kolokwialnie i prosto ujmując „wszczepia zęby”. Na zdjęciu pokazano przykład trzech implantów wprowadzonych w kość wyrostka zębodołowego żuchwy. Często jest to najlepsze rozwiązanie np. u młodych pacjentów, którzy utracili ząb na skutek urazu czy u osób u których tradycyjne protezowanie braków zębowych nie zdaje egzaminu. Nie u wszystkich osób, które z różnych powodów stomatologicznych kwalifikują się do wykonania implantu można je wykonać. Ograniczeniem są schorzenia ogólne jak cukrzyca czy choroby krwi, występowanie silnych parafunkcji, nieustalone stany zapalne – katalog przeszkód do implantacji jest spory. Ograniczeniem może być też czynnik ekonomiczny – implanty są obecnie drogim rozwiązaniem, jednak nie musi tak być w przyszłości – tak jak to stało się z innymi metodami leczniczymi – kiedyś mało dostępnymi, obecnie powszechnie stosowanymi.