Na podstawie Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1 informuję, że stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych na terenie Gabinetu Stomatologicznego Piotr Czyrski Al. Obrońców Lwowa 7A , 56-100 Wołów – nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego.
Data zamieszczenia informacji : 04.10.2020