4Z6A3348_2 (1)

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.  Ukończył wydział lekarsko-stomalogiczny i wydział lekarski. W trakcie studiów przebywał rok na wymianie, na wydziale stomatologicznym Uniwersytetu  w Padwie, a także odbywał trzymiesięczny staż  na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i chirurgii ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Coimbrze.

W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, które zakończył obroną pracy doktorskiej w 2018 r.

Asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracownik poradni Dysfunkcji Narządu Żucia Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z protetyki stomatologicznej.

Delegat do Samorządu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W Izbie działa w Komisji Stomatologicznej i Komisji Młodych Lekarzy.

 Zajmuje się dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych, protetyką, stomatologią zachowawczą, dziecięcą, endodoncją,  periodontologią oraz chirurgią stomatologiczną.

lek. stom. lek. med. Wojciech Florjański