Ortodoncja

 

Leczenie ortodontyczne obejmuje obowiązkowe rozpoznanie wady przy użyciu telerentgenogramu i cefalometrii oraz następowe leczenie przy użyciu aparatów ruchomych i stałych dostosowanych do konkretnego przypadku. Leczenie ortodontyczne to nie tylko „prostowanie” zębów ale również korekta kostnych problemów czaszkowych czyli wzajemnej relacji szczęki i żuchwy w tzw. teatrze czynnościowym co wiąże się również z korektą dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych bardzo często współwystępującej w przypadku wad zgryzowych.
Zgodnie z nowoczesnymi trendami stosowane jest czynnościowe leczenie bezekstrakcyjne czyli bez usuwania zębów za wyjątkiem wybranych przypadków III klasy.